Wat wij doen

Teamcoaching

Een team is voor ons een groep mensen die in vertrouwen met elkaar samenwerkt. Een groep die elkaars talenten en uitdagingen kent en deze kan inzetten als het nodig is. Daardoor ontwikkelt een team zich, groeit het, vormt het een geheel en is het tot steeds meer in staat.

Dit is het ideale plaatje, daar waar een ieder onderdeel van zou willen zijn. Maar waarom blijkt dat in de praktijk dan zo lastig, waarom lukt het samenwerken op die manier niet altijd? De verklaring hiervoor is dat er factoren zijn binnen of buiten het team die dit verhinderen. De norm kan zijn dat het ‘vooral gezellig’ moet zijn, dat maakt het moeilijk om je uit te spreken. Of een individuele bonus zorgt ervoor dat iemand vooral voor eigen belang gaat.
Wil je weten hoe je als organisatie zorgt voor de juiste prikkels om tot een optimaal resultaat te komen?