Wat wij doen

Tweede spoor traject

Wanneer er sprake is van een langdurige arbeidsongeschiktheid en de medewerker mogelijk niet meer kan terugkeren in het eigen of ander werk binnen jouw organisatie, of als de medewerker één jaar arbeidsongeschikt is, dan wordt er een tweede spoor traject opgestart.

De re-integratieconsulent van KMS begeleidt de medewerker bij het vinden van een passende functie bij een nieuwe werkgever.
Uitgangspunt richting de medewerker is: wie ben je? Wat ambieer je? Wat kun je?
Er wordt gekeken en geluisterd naar de mens. Om zo samen naar een functie te re-integreren die bij hem of haar past. In de acties die hiervoor nodig zijn, wordt de medewerker van A tot Z begeleid.
Het tweede spoor traject bestaat uit verschillende fasen, maar er wordt vooral gekeken naar wat passend is bij de medewerker en wat helpend is om het traject succesvol te maken.

"De mens staat in dit traject centraal"

Nancy

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is het tweede spoor traject essentieel onderdeel van het re-integratietraject. Conform deze wet, worden door de re-integratieconsulent rapportages vastgelegd in het dossier.