Doet wat werkt.

Klachtenregeling

Bij KMS Advisering streven we naar optimale dienstverlening zowel door ons als onze partners. Toch kan het voor komen dat je een klacht hebt over de dienstverlening van KMS of van één van onze bedrijfsartsen. 

KMS Advisering beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. We vinden het belangrijk dat je jouw klacht kenbaar kunt maken. Daarom heeft
KMS Advisering een duidelijke klachtenprocedure. Iedere uiting van onvrede inzake onze dienstverlening, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen, behandelen wij als klacht.