Wat wij doen

RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

RI&E is een onmisbaar onderdeel van een veilige en gezonde werkomgeving. Met een RI&E worden de risico’s in kaart gebracht die binnen een organisatie aanwezig zijn. Hierbij kun je denken aan risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers. Door deze risico’s in kaart te brengen, kun je maatregelen nemen om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te verbeteren.

KMS advisering biedt deskundige ondersteuning bij het opstellen van een RI&E. Wij inventariseren samen met jou de risico’s binnen jullie organisatie en brengen deze in kaart. Vervolgens wordt beoordeeld welke maatregelen nodig zijn om de risico’s te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen. Zo voldoen jullie als werkgever aan de wettelijke verplichtingen en vervolgens kunnen de acties voor een veilige en gezonde werkomgeving opgevolgd worden. 

Bij KMS Advisering werken we volgens een gestructureerde aanpak, waarbij we jullie ondersteunen in het hele RI&E-proces. Wij helpen je graag bij het opstellen van een RI&E die aansluit bij jullie specifieke situatie. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van RI&E.