Wat wij doen

Vertrouwens-persoon

In elke organisatie krijgen medewerkers te maken met ongewenste gedrag op de werkvloer. Werkgevers hebben de wettelijke plicht (op basis van het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet) een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Daarnaast zegt het huis van de Klokkenluiders dat een organisatie een meldregeling moet hebben en een meldpunt integriteit. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor een werkgever een mogelijkheid om invulling te geven aan alle wettelijke verplichtingen.

Wat doet een vertrouwenspersoon (taken)?
Er zijn drie hoofdtaken te onderscheiden:
1. Opvangen, begeleiden en adviseren van de medewerker.
2. Voorlichten, informeren en inspireren van de organisatie.
3. Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en management

Waarom een vertrouwenspersoon van KMS?
Wanneer medewerkers geconfronteerd worden met ongewenst gedrag op de werkvloer kan de stap om met iemand te praten groot zijn. Het kan moeilijk zijn om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken met een leidinggevende. Vaak zijn er gevoelens van angst, schaamte, verdriet. 

De gevolgen van dergelijk gedrag op de werkvloer zijn vaak groot. Het kan zelfs leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim. De vertrouwenspersoon van KMS biedt niet alleen een luisterend oor vanuit een veilige, vertrouwde setting, maar kan ook meedenken in het vormgeven van het PSA-beleid binnen jouw organisatie.

Daarnaast is een vertrouwenspersoon van KMS gecertificeerd en LVV-registervertrouwenspersoon (Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen).