Wat wij doen

Arbeidsdeskundig Advies

Wat is de toegevoegde waarde van het arbeidsdeskundig advies voor de organisatie en haar medewerkers? Enerzijds het zoveel mogelijk voorkomen van verzuim. En ook het vroegtijdig signaleren van re-integratiemogelijkheden voor de medewerker. Ondanks een (tijdelijke) verminderde inzetbaarheid.

Als organisaties en haar medewerkers te maken krijgen met ziekte is vaak extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid van de mens en belasting die werk met zich meebrengt te hervinden. De arbeidsdeskundige van KMS-advisering wordt ingeschakeld om antwoord te geven op vragen als: Wat kan iemand (nog) aan? En ook: hoe zwaar is het werk eigenlijk? Zijn er hulpmiddelen of voorzieningen nodig? Kunnen werkplek, taken en functies misschien aangepast worden? Of zijn er soms andere functies binnen of buiten het bedrijf die passender zijn?

Voor een medewerker is het van belang om te blijven voorzien in inkomen. Ons arbeidsdeskundig advies helpt medewerkers. Door inzicht te geven in de arbeidsmogelijkheden en door een helder advies te geven over de beste richting tijdens re-integratie.

Kort samengevat: de arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen.