Wat wij doen

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van je organisatie. Bevlogen en gezonde medewerkers zijn goud waard! Om inzicht te krijgen op de gezondheid van medewerkers en eventuele risico’s op verzuim in kaart te brengen, is een PMO waardevol om in te zetten. Een PMO is hét instrument om de gezondheid van medewerkers (preventief) te onderzoeken. En met de inzichten van een PMO kun je aan de slag met het bevorderen en vergroten van vitaliteit op de werkvloer. 

Vroegtijdige detectie van gezondheidsproblemen
Een PMO biedt medewerkers de mogelijkheid om regelmatig te worden gescreend op gezondheidsproblemen, zelfs als ze nog geen symptomen ervaren. Dit kan helpen bij het vroegtijdig opsporen van aandoeningen zoals een hoge bloeddruk, diabetes, hartziekten en kanker, wat de kans op succesvolle behandeling en herstel vergroot.

Preventie van ziekten
Door regelmatig een PMO uit te voeren, kunnen gezondheidsrisico’s worden geïdentificeerd en kunnen preventieve maatregelen worden genomen om de ontwikkeling van ziekten te voorkomen. Dit kan variëren van advies over gezonde levensstijlkeuzes tot specifieke interventies om risicofactoren te verminderen.

Verbetering van de gezondheid en welzijn van medewerkers
Een PMO kan medewerkers bewust maken van hun gezondheidstoestand en hen aanmoedigen om actie te ondernemen om hun gezondheid te verbeteren. Dit kan leiden tot een gezondere levensstijl, verhoogde motivatie en productiviteit op het werk en een algemeen gevoel van welzijn.

Verlaging van ziekteverzuim en gezondheidskosten
Door preventieve maatregelen te nemen en gezondheidsproblemen vroegtijdig aan te pakken, kan een PMO helpen het ziekteverzuim te verminderen en de gezondheidskosten voor zowel medewerkers als werkgevers te verlagen.

Wettelijke verplichting
Volgens artikel 18 van de Arbowet moeten “werkgevers zijn medewerkers periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek te ondergaan, die erop gericht is de risico’s die arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”. Het aanbieden van een PMO zorgt ervoor dat je voldoet aan deze wettelijke verplichting 

Kortom, een PMO is belangrijk omdat het bijdraagt aan het vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen, het voorkomen van ziekten, het verbeteren van de gezondheid en welzijn van medewerkers, het verminderen van ziekteverzuim en gezondheidskosten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen van werkgevers.

Wij streven in onze dienstverlening altijd naar maatwerk, ook voor de inzet van een PMO. Benieuwd hoe een PMO voor jouw organisatie waarde kan toevoegen? Neem dan contact met ons op.